HAKKIMIZDA Italian Trulli

Misyonumuz

İlköğrenim çağındaki çocukların çağdaş ve evrensel değerler ile cumhuriyetin temel ilkelerine sahip, donanımlı ve nitelikli bireyler olarak yetiştirilmeleri amacıyla devlet tarafından verilen temel eğitime destek olmaktır.Vizyonumuz

Etkin ve fark yaratan eğitim programları ve sürdürülebilir yapısı ile ülkemizdeki her çocuğun erişebileceği bir STK olmak.DeğerlerimizGÜVENİLİRLİKKararlarım, davranışlarım ve uygulamalarım kurumun değer ve stratejilerine dayanır, bunları açıklayabilir ve arkasında durabilirim. Tüm karar, davranış ve uygulamalarımı kurumun objektif kriterlerine göre gerçekleştiririm. Objektif kriterlerin olmadığı durumlarda belirlenmesini sağlarım. Tüm kuralların istisnasız herkes için geçerli olduğunu kabul ederim. Uygulamalarımı, ilgili paydaşlarımla mevzuatın izin verdiği ölçüde şeffaflıkla paylaşırım. Gerekli bilgiyi doğru zamanda doğru kişiyle paylaşırım.GÖNÜLLÜLÜK VE DAYANIŞMATüm paydaşları ilgili süreçlere dahil ederim. Paydaşlarımızdan geribildirim alırım ve değerlendiririm. Hedeflerimize ulaşmak için tüm paydaşlarıma destek olurum. Birbirimizi etkileyen süreçlerde ilgili paydaşlarımla birlikte çalışırım. Vakfın ortak hedefine ulaşmak için gerektiğinde görev tanımımın da dışına çıkarak gönüllülük ruhuyla çalışırım.YENİLİKÇİLİKVakfın stratejisini gözden geçiririm, kendi işimle ilgili gerekli değişiklikleri yapar ve uygularım. İşimle ilgili gelişmeleri takip eder, değer katacağına inandıklarımı uygularım. Yeni yaklaşım ve bilgileri yaygınlaştırmak için paylaşırım. Bir şeyin nasıl olmayacağına değil nasıl olacağına odaklanırım. Yeniliklere uyum sağlarım ve tüm paydaşlar tarafından benimsenmesi için çaba sarf ederim.FARKLILIKLARA SAYGISunduğum olanaklarda çocuk, veli, çalışan ve gönüllüler için din, dil, ırk, cinsiyet, yaş, sosyo ekonomik durum ayrımı yapmam. Herkesin kendini ifade edebileceği ve fikirlerinin dinlenebileceği bir ortam yaratırım. Farklı fikirleri gelişim için bir fırsat olarak görürüm.SORUMLULUKGörev tanımımdaki beklentileri, yetki ve sorumluluklarımı iyi bilirim. Verilen görevi eksiksiz şekilde yerine getiririm. İş disiplinine ve etik kurallara uygun davranırım. TEGV kurallarına ve etik değerlere uygun olmayan durumlarla karşılaştığımda o kişiye geribildirim veririm. Kaynakları verimli kullanırım.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR